1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. برای کنکور باکتری شناسی 3a
برای کنکور باکتری شناسی 3a خسروی
برای کنکور باکتری شناسی 3a خسروی خسروی  

برای کنکور باکتری شناسی 3a

کد کتاب 100620

کتاب برای کنکور باکتری شناسی 3a

تعداد صفحه
262
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید برای کنکور باکتری شناسی 3a

دارای 20% تخفیف  

کتاب برای کنکور باکتری شناسی 3a

فصل اول: باکتری شناسی پایه 

فصل دوم: فلور میکروبی و پاتوژنز عفونت های باکتریایی 

فصل سوم: ژنتیک میکروبی 

فصل چهارم: باکتری شناسی پزشکی

  تست های طبقه بندی شده 

  پاسخ نامه آزمون های طبقه بندی باکتری شناسی 

  تست های برگزیده سال های اخیر 

  پاسخنامه 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند