1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. غلبه بر کمال خواهی (راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی- رفتاری)
غلبه بر کمال خواهی (راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی- رفتاری)

غلبه بر کمال خواهی (راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی- رفتاری)

کد کتاب 106199

کتاب غلبه بر کمال خواهی

راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی- رفتاری

تعداد صفحه
264
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید غلبه بر کمال خواهی (راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی- رفتاری)

دارای 3% تخفیف  

 غلبه بر کمال خواهی (راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی- رفتاری)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند