1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. رفتاردرمانی شناختی (اصول پایه و فراتر از آن)
رفتاردرمانی شناختی (اصول پایه و فراتر از آن)

رفتاردرمانی شناختی (اصول پایه و فراتر از آن)

کد کتاب 106196

کتاب رفتاردرمانی شناختی
اصول پایه و فراتر از آن

بزودی

تعداد صفحه
0
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید رفتاردرمانی شناختی (اصول پایه و فراتر از آن)

دارای 5% تخفیف  

کتاب رفتاردرمانی شناختی
اصول پایه و فراتر از آن


• دربر داشتن پیشرفت‌های تحقیقاتی مربوط به بیش از 15 سال و تجربیات ادامه‌دار نویسنده به عنوان یک درمانگر، معلم و سوپروایزر
• اضافه شدن فصل‌هایی درباره جلسات ارزیابی و فعال‌سازی رفتاری
• تأکید بیشتر بر اتحاد درمانی، طرح‌ریزی بر اساس توانمندی‌های بیمار و محیط کاری
• و از همه کاربردی‌تر: یک مطالعه موردی که در پایان هر فصل پیگیری می‌شود

کتاب های مرتبط با رفتاردرمانی شناختی (اصول پایه و فراتر از آن)