1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. رفتاردرمانی شناختی (جلداول) راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی
رفتاردرمانی شناختی (جلداول) راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی ارجمند
رفتاردرمانی شناختی (جلداول) راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی ارجمند ارجمند  

رفتاردرمانی شناختی (جلداول) راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی

کد کتاب 106190

کتاب رفتاردرمانی شناختی (جلداول)
راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی

تعداد صفحه
322
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید رفتاردرمانی شناختی (جلداول) راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی

دارای 3% تخفیف  

کتاب رفتاردرمانی شناختی (جلداول)
راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند