1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. عصب روانشناسی
  4. مغز، شناخت و رفتار مجموعه دوم (سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)
مغز، شناخت و رفتار مجموعه دوم (سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه) ارجمند

مغز، شناخت و رفتار مجموعه دوم (سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)

کد کتاب 106170

کتاب مغز، شناخت و رفتار مجموعه دوم

سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه

تعداد صفحه
288
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مغز، شناخت و رفتار مجموعه دوم (سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)

دارای 3% تخفیف  

 مغز، شناخت و رفتار مجموعه دوم (سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)

کتاب های مرتبط با مغز، شناخت و رفتار مجموعه دوم (سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند