[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. عصب روانشناسی
  4. آگاهی و مغز (مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟)

آگاهی و مغز (مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟)

کد کتاب 2020293

کتاب آگاهی و مغز
مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟

350,000 ریال
تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید آگاهی و مغز (مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟)

0 ريال

آگاهی و مغز
مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟

کتاب های مرتبط با آگاهی و مغز (مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟)