1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. عصب روانشناسی
  4. آگاهی و مغز (مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟)
آگاهی و مغز  (مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟) ارجمند
آگاهی و مغز  (مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟) ارجمند ارجمند  

آگاهی و مغز (مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟)

کد کتاب 106169

کتاب آگاهی و مغز
مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟

تعداد صفحه
304
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آگاهی و مغز (مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟)

دارای 2% تخفیف  

آگاهی و مغز
مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند