1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. برای کنکور ایمونولوژی
برای کنکور ایمونولوژی خسروی

برای کنکور ایمونولوژی

کد کتاب 100616

کتاب برای کنکور ایمونولوژی

تعداد صفحه
412
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید برای کنکور ایمونولوژی

دارای 10% تخفیف  

کتاب برای کنکور ایمونولوژی

فصل 1 : خصوصیات و مرور کلی پاسخ های ایمنی

فصل 2 : سلول ها و بافت های سیستم ایمنی

فصل 3 : گردش خون لکوسیتی و مهاجرت آنها به بافت ها

فصل 4 : ایمنی ذاتی

فصل 5 : ایمنی ذاتی

فصل 6 : عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T و اعمال مولکول های کمپلس اصلی سازگاری نسجی

فصل 7 : رسپتورهای ایمنی و انتقال پیام

فصل 8 : ایجاد لنفوسیت و بازآرایی ژن رسپتور آنتی ژنی

فصل 9 : فعال شدن لنفوسیت های T

کتاب های مرتبط با برای کنکور ایمونولوژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند