1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 باکتری شناسی جلد1
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 باکتری شناسی جلد1 ابن سینا

میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 باکتری شناسی جلد1

کد کتاب 106153

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019

ویرایش28

باکتری شناسی

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 باکتری شناسی جلد1

دارای 20% تخفیف  

میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 باکتری شناسی