1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. ایمونولوژی رویت
ایمونولوژی رویت ابن سینا
ایمونولوژی رویت ابن سینا ابن سینا  

ایمونولوژی رویت

کد کتاب 106144

کتاب ایمونولوژی رویت 2018

ویرایش دهم

تعداد صفحه
000
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ایمونولوژی رویت

دارای 8% تخفیف  

کتاب ایمونولوژی رویت 2018

 فصل1: ایمنی ذاتی

 فصل2: ایمنی اکتسابی اختصاصی

 فصل3: آنتی بادی ها

 فصل4: گیرنده های غشایی برای آنتی ژن

 فصل5: شناسایی اختصاصی آنتی ژن

 فصل6: آناتومی پاسخ ایمنی

 فصل7: فعال سازی لنفوسیت

 فصل8: تولید سلول های اجرایی

 فصل9: تنظیم پاسخ ایمنی

 فصل10: توسعه و تکامل پاسخ ایمنی

 

بخش دوم- ایمونولوژی کاربردی

 فصل11: راهبردهای هماورد در طی عفونت

 فصل12: واکسن ها

 فصل13: نقص ایمنی

 فصل14: آلرژی و سایر ازدیاد حساسیت ها

 فصل15: پیوند

 فصل16: ایمونولوژی تومور

 فصل17: بیماری های خود ایمنی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند