1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی بالینی اسنل 2019 تنه جلد1
آناتومی بالینی اسنل 2019 تنه جلد1 ابن سینا
آناتومی بالینی اسنل 2019 تنه جلد1 ابن سینا ابن سینا  

آناتومی بالینی اسنل 2019 تنه جلد1

کد کتاب 106134

کتاب آناتومی بالینی اسنل تنه جلد1  2019

تعداد صفحه
456
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آناتومی بالینی اسنل 2019 تنه جلد1

دارای 18% تخفیف  

کتاب آناتومی بالینی اسنل تنه جلد1  2019

کتاب آناتومی بالینی اسنل تنه جلد1  2

فصل 1 : مقدمه

فصل 2 : پشت

فصل 4 : قفسه سینه بخش اول : دیواره قفسه سینه

فصل 5 : قفسه سینه بخش دوم : حفره قفسه سینه

فصل 6 : شکم بخش اول : دیواره شکم

فصل 7 : شکم بخش دوم : حفره شکم

فصل 8 : لگن بخش اول : دیواره های لگن

فصل 9 : لگن بخش دوم : حفره لگن

فصل 10 : لگن

019

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند