1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. گزینه برتر داخلی 1 غدد، گوارش، ریه و روماتولوژی 1400
گزینه برتر داخلی 1 غدد، گوارش، ریه و روماتولوژی 1400 پروانه دانش
گزینه برتر داخلی 1 غدد، گوارش، ریه و روماتولوژی 1400 پروانه دانش پروانه دانش  
گزینه برتر داخلی 1 غدد، گوارش، ریه و روماتولوژی 1400 پروانه دانش پروانه دانش  
گزینه برتر داخلی 1 غدد، گوارش، ریه و روماتولوژی 1400 پروانه دانش پروانه دانش  

گزینه برتر داخلی 1 غدد، گوارش، ریه و روماتولوژی 1400

کد کتاب 106123

کتاب گزینه برتر داخلی 1 غدد، گوارش، ریه و روماتولوژی 1400

کاملترین مجموعه پرسش های غدد، گوارش، ریه و روماتولوژی آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی از سال 80 تا تیر 1400 به تفکیک مباحث

پاسخ تشریحی بر اساس آخرین منابع

تعداد صفحه
382
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گزینه برتر داخلی 1 غدد، گوارش، ریه و روماتولوژی 1400

دارای 10% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند