1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. گزینه برتر ماینور 1398 عفونی، چشم و اپیدمیولوژی
گزینه برتر ماینور 1398   عفونی، چشم و اپیدمیولوژی پروانه دانش
گزینه برتر ماینور 1398   عفونی، چشم و اپیدمیولوژی پروانه دانش پروانه دانش  

گزینه برتر ماینور 1398 عفونی، چشم و اپیدمیولوژی

کد کتاب 106119

کتاب گزینه برتر ماینور (عفونی، چشم و اپیدمیولوژی) 1398 

کاملترین مجموعه پرسش های عفونی، چشم و اپیدمیولوژی

آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی از سال 76 تا اسفند 97 به تفکیک مباحث

پاسخ تشریحی براساس رفرانس های 98

تعداد صفحه
336
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید گزینه برتر ماینور 1398 عفونی، چشم و اپیدمیولوژی

دارای 15% تخفیف  

کتاب گزینه برتر ماینور (عفونی، چشم و اپیدمیولوژی) 1398 

کاملترین مجموعه پرسش های عفونی، چشم و اپیدمیولوژی

آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی از سال 76 تا اسفند 97 به تفکیک مباحث

پاسخ تشریحی براساس رفرانس های 98

کتاب گزینه برتر ماینور (عفونی، چشم و اپیدمیولوژی) 1398 

  1. عفونی
  2. چشم
  3. اپیدمیولوژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند