1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روان سنجی
  4. d2آزمون توجه انتخابی. تمرکزوتلاش مندی ( به همراه بسته آزمون )
d2آزمون توجه انتخابی. تمرکزوتلاش مندی ( به همراه بسته آزمون ) ارجمند

d2آزمون توجه انتخابی. تمرکزوتلاش مندی ( به همراه بسته آزمون )

کد کتاب 106111

کتاب d2آزمون توجه انتخابی. تمرکزوتلاش مندی ( به همراه بسته آزمون )

تعداد صفحه
144
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید d2آزمون توجه انتخابی. تمرکزوتلاش مندی ( به همراه بسته آزمون )

دارای 3% تخفیف  

 d2آزمون توجه انتخابی. تمرکزوتلاش مندی ( به همراه بسته آزمون )

کتاب های مرتبط با d2آزمون توجه انتخابی. تمرکزوتلاش مندی ( به همراه بسته آزمون )