1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روان سنجی
  4. راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (جلد اول)
راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (جلد اول) ارجمند

راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (جلد اول)

کد کتاب 106107

کتاب راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (جلد اول)

تعداد صفحه
432
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (جلد اول)

دارای 3% تخفیف  

 راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (جلد اول)

کتاب های مرتبط با راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (جلد اول)