1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. طب داخلی
 4. مسمومیت ها اصول، تشخیص و درمان مسمومیت ها
مسمومیت ها اصول، تشخیص و درمان مسمومیت ها

مسمومیت ها اصول، تشخیص و درمان مسمومیت ها

کد کتاب 100610

مسمومیت ها اصول، تشخیص و درمان مسمومیت ها

فهرست مطالب

 1. کلیات تشخیص و درمان مسمومیت ها
 2. درمانهای دارویی و انتی دوت ها
 3. دسته بندی دارویی
 4. مسمومیت با مواد مخدر و اعتیادآور
 5. مسمومیت با مواد و داروهای مورد سوء مصرف
 6. الکل ها
 7. مسمومیت با آفت کش ها
 8. مسمومیت با جونده کش ها
 9. مسمومیت با گیاهان
 10. مسمومیت با قارچ ها
 11. مسمومیت با مواد سوزاننده و آسیب رسان
 12. مسمومیت با مواد صنعتی و محیطی

و...

تعداد صفحه
564
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
مترجم
نوبت چاپ

خرید مسمومیت ها اصول، تشخیص و درمان مسمومیت ها

دارای 10% تخفیف  

کتاب مسمومیت ها اصول، تشخیص و درمان مسمومیت ها 

مسمومیت ها اصول، تشخیص و درمان مسمومیت ها:کتاب پیش روی بر اساس آخرین ویرایش منابع و با مبنای اینکه با توجه به نبود کتاب مسمومیت و پراکنده گویی در کتب مختلف بتواند به عنوان راهنمایی جامع و در عین حال کاربردی بر بالین مسموم باشد به نگارش درامده است.

کتاب های مرتبط با مسمومیت ها اصول، تشخیص و درمان مسمومیت ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند