1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. برای کنکور بیوشیمی
برای کنکور بیوشیمی خسروی
برای کنکور بیوشیمی خسروی خسروی  

برای کنکور بیوشیمی

کد کتاب 100609

کتاب برای کنکور بیوشیمی 1

تعداد صفحه
534
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید برای کنکور بیوشیمی

دارای 15% تخفیف  

کتاب برای کنکور بیوشیمی 1 

فصل1:آب.phوالکترولیت

فصل2:معرفی اسید آمنه.phایزوالکتریک

فصل3:پروتئین ها

فصل4:آنزیم ها

فصل5:دانش بیوانرژی و اکسیداسیون بیولوژیک

و......

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند