1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. مهارت های ارتباط مؤثر برای مشاغل یاری دهنده
مهارت های ارتباط مؤثر برای مشاغل یاری دهنده ارجمند
مهارت های ارتباط مؤثر برای مشاغل یاری دهنده ارجمند ارجمند  

مهارت های ارتباط مؤثر برای مشاغل یاری دهنده

کد کتاب 106080

کتاب مهارت های ارتباط مؤثر برای مشاغل یاری دهنده

تعداد صفحه
256
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مهارت های ارتباط مؤثر برای مشاغل یاری دهنده

دارای 2% تخفیف