1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی مرضی
  4. آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2) علم و درمان اختلال‌های روان‌شناختی
آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2) علم و درمان اختلال‌های روان‌شناختی ارجمند
آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2) علم و درمان اختلال‌های روان‌شناختی ارجمند ارجمند  

آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2) علم و درمان اختلال‌های روان‌شناختی

کد کتاب 106067

کتاب آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2)
علم و درمان اختلال‌های روان‌شناختی

تعداد صفحه
822
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2) علم و درمان اختلال‌های روان‌شناختی

دارای 8% تخفیف  

کتاب آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2)
علم و درمان اختلال‌های روان‌شناختی

کتاب آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2) علم و درمان اختلال‌های روان‌شناختی

فهرست مطالب

جلد اول

بخش1: مقدمه و مسائل بنیادی

فصل1: مقدمه و مرور تاریخی

فصل2: پارادایم های گنونی در آسیب شناسی روانی

فصل3: تشخیص و ارزیابی

فصل4: شیوه های پژؤهش در آسیب شناسی روانی

بخش2: اختلال های روان شناختی

فصل5: اختلال های خلق

فصل6: اختلال های اضطرابی

فصل7: اختلال های وسواس فکری، عملی و مرتبط و اختلال های مرتبط با تروما

فصل8: اختلال های گسستی و اختلال های نشانه تنی مرتبط

فصل9: اسکیزوفرنیا

جلد دوم

فصل10: اختلال های مصرف مواد

فصل11: اختلال های خوردن

فصل12: اختلال های جنسی و هویت جنسی

فصل13: اختلال های کودکی

فصل14: مرحله پایانی زندگی و اختلال های عصبی شناختی

فصل15: اختلال های شخصیت

فصل16: مسائل قانونی و اخلاقی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند