1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. شناخت و عاطفه ( جنبه های بالینی و اجتماعی )
شناخت و عاطفه ( جنبه های بالینی و اجتماعی ) ارجمند
شناخت و عاطفه ( جنبه های بالینی و اجتماعی ) ارجمند ارجمند  

شناخت و عاطفه ( جنبه های بالینی و اجتماعی )

کد کتاب 106059

شناخت و عاطفه ( جنبه های بالینی و اجتماعی )

تعداد صفحه
200
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید شناخت و عاطفه ( جنبه های بالینی و اجتماعی )

دارای 2% تخفیف  

شناخت و عاطفه (جنبه های بالینی و اجتماعی)