[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. تجویز داروهای روان پزشکی (راهنمای عملی مادزلی) مرجع بالینی برای درمان عملی

تجویز داروهای روان پزشکی (راهنمای عملی مادزلی) مرجع بالینی برای درمان عملی

کد کتاب 2020176

کتاب تجویز داروهای روان پزشکی (راهنمای عملی مادزلی) مرجع بالینی برای درمان عملی

700,000 ریال
تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید تجویز داروهای روان پزشکی (راهنمای عملی مادزلی) مرجع بالینی برای درمان عملی

0 ريال

 تجویز داروهای روان پزشکی (راهنمای عملی مادزلی) مرجع بالینی برای درمان عملی

کتاب های مرتبط با تجویز داروهای روان پزشکی (راهنمای عملی مادزلی) مرجع بالینی برای درمان عملی