[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. راهنمای آموزشی OSCE در روانپزشکی ( آزمون ساختار‌یافته عینی‌بالینی )

راهنمای آموزشی OSCE در روانپزشکی ( آزمون ساختار‌یافته عینی‌بالینی )

کد کتاب 2020174

کتاب راهنمای آموزشی OSCE در روانپزشکی ( آزمون ساختار‌یافته عینی‌بالینی )

200,000 ریال
تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید راهنمای آموزشی OSCE در روانپزشکی ( آزمون ساختار‌یافته عینی‌بالینی )

0 ريال

کتاب های مرتبط با راهنمای آموزشی OSCE در روانپزشکی ( آزمون ساختار‌یافته عینی‌بالینی )