1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. پیشگیری از عود سوء مصرف مواد راهنمای عملی آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری
پیشگیری از عود سوء مصرف مواد راهنمای عملی آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری ارجمند
پیشگیری از عود سوء مصرف مواد راهنمای عملی آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری ارجمند ارجمند  

پیشگیری از عود سوء مصرف مواد راهنمای عملی آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری

کد کتاب 106039

 پیشگیری از عود سوء مصرف مواد راهنمای عملی آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری

تعداد صفحه
88
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پیشگیری از عود سوء مصرف مواد راهنمای عملی آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری

دارای 2% تخفیف  

 پیشگیری از عود سوء مصرف مواد راهنمای عملی آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند