1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. روان شناسی وابستگی به مواد (سببب‌شناسی، تشخیص و درمان اعتیاد)
روان شناسی وابستگی به مواد (سببب‌شناسی، تشخیص و درمان اعتیاد) ارجمند

روان شناسی وابستگی به مواد (سببب‌شناسی، تشخیص و درمان اعتیاد)

کد کتاب 106032

کتاب روان شناسی وابستگی به مواد (سببب‌شناسی، تشخیص و درمان اعتیاد)

تعداد صفحه
352
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روان شناسی وابستگی به مواد (سببب‌شناسی، تشخیص و درمان اعتیاد)

دارای 3% تخفیف  

کتاب روان شناسی وابستگی به مواد (سببب‌شناسی، تشخیص و درمان اعتیاد)

کتاب های مرتبط با روان شناسی وابستگی به مواد (سببب‌شناسی، تشخیص و درمان اعتیاد)