1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. گروه درمانی آموزشی - روانی برای سوء مصرف و وابستگی به مواد
گروه درمانی آموزشی - روانی برای سوء مصرف و وابستگی به مواد ارجمند
گروه درمانی آموزشی - روانی برای سوء مصرف و وابستگی به مواد ارجمند ارجمند  

گروه درمانی آموزشی - روانی برای سوء مصرف و وابستگی به مواد

کد کتاب 106030

کتاب گروه درمانی آموزشی - روانی برای سوء مصرف و وابستگی به مواد

تعداد صفحه
120
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گروه درمانی آموزشی - روانی برای سوء مصرف و وابستگی به مواد

دارای 8% تخفیف  

کتاب گروه درمانی آموزشی - روانی برای سوء مصرف و وابستگی به مواد