1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی هنر
  4. سینما و روان‌پزشکی ( بررسی اختلالات روان‌پزشکی در فیلم‌های سینمایی یک قرن اخیر )
سینما و روان‌پزشکی ( بررسی اختلالات روان‌پزشکی در فیلم‌های سینمایی یک قرن اخیر ) ارجمند
سینما و روان‌پزشکی ( بررسی اختلالات روان‌پزشکی در فیلم‌های سینمایی یک قرن اخیر ) ارجمند ارجمند  

سینما و روان‌پزشکی ( بررسی اختلالات روان‌پزشکی در فیلم‌های سینمایی یک قرن اخیر )

کد کتاب 106020

کتاب سینما و روان‌پزشکی  (بررسی اختلالات روان‌پزشکی در فیلم‌های سینمایی یک قرن اخیر)

تعداد صفحه
504
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید سینما و روان‌پزشکی ( بررسی اختلالات روان‌پزشکی در فیلم‌های سینمایی یک قرن اخیر )

دارای 3% تخفیف  

کتاب سینما و روان‌پزشکی  (بررسی اختلالات روان‌پزشکی در فیلم‌های سینمایی یک قرن اخیر)

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند