1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5
تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

کد کتاب 105992

کتاب تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

تعداد صفحه
400
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

دارای 3% تخفیف  

کتاب تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

کتاب های مرتبط با تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5