1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از ملاک های DSM-5
راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از ملاک های DSM-5 ارجمند
راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از ملاک های DSM-5 ارجمند ارجمند  

راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از ملاک های DSM-5

کد کتاب 105990

راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از ملاک های DSM-5

تعداد صفحه
264
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از ملاک های DSM-5

دارای 2% تخفیف  

کتاب راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از ملاک های DSM-5

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند