1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. تکنیک‌های شناخت درمانی راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی
تکنیک‌های شناخت درمانی راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی ارجمند
تکنیک‌های شناخت درمانی راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی ارجمند ارجمند  

تکنیک‌های شناخت درمانی راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

کد کتاب 105986

کتاب تکنیک‌های شناخت درمانی
راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

تعداد صفحه
472
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تکنیک‌های شناخت درمانی راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

دارای 2% تخفیف  

کتاب تکنیک‌های شناخت درمانی راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی