1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. زوج پرتعارض (رفتار درمانی دیالکتیکی در روابط زناشویی)
زوج پرتعارض (رفتار درمانی دیالکتیکی در روابط زناشویی) ارجمند
زوج پرتعارض (رفتار درمانی دیالکتیکی در روابط زناشویی) ارجمند ارجمند  

زوج پرتعارض (رفتار درمانی دیالکتیکی در روابط زناشویی)

کد کتاب 105984

کتاب زوج پرتعارض
رفتار درمانی دیالکتیکی در روابط زناشویی

تعداد صفحه
216
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید زوج پرتعارض (رفتار درمانی دیالکتیکی در روابط زناشویی)

دارای 8% تخفیف  

کتاب زوج پرتعارض (رفتار درمانی دیالکتیکی در روابط زناشویی)