1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  
میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) ارجمند ارجمند  

میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

کد کتاب 105971

میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

زیر نظر: دکتر پرویز مالک‏ نژاد

تعداد صفحه
576
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

دارای 2% تخفیف  

کتاب میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

ویراست بیست و هشتم این کتاب همانند تمامی ویراست های قبلی این کتاب، به اهداف ویراست اول کتاب که در سال 1954 منتشر گردید پایبند است؛ ارائه یک متن مختصر، دقیق و روزآمد از مباحث میکروب شناسی پزشکی که اهمیت خاصی در حوزه عفونت های بالینی و درمان دارویی دارند.

کتاب میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)

فهرست مطالب

بخش1: کلیات میکروب شناسی

بخش2: ایمونولوژی

بخش3: باکتری شناسی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند