1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021
دارای 10% تخفیف
Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition ابن سینا

Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition - مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

کد کتاب 105958

Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition 2020

کتاب مدیکال ترمینولوژی کوهن

خرید کتاب مدیکال ترمینولوژی2021

کتاب ترمینولوژی پزشکی

اصطلاحات پزشکی: یک راهنمای مصور ، نهمین نسخه به خوانندگان کمک می کند تا دانش بنیادی از اصطلاحات پزشکی لازم برای یک حرفه در هر زمینه درمانی را ایجاد کنند. متن با مقدمه ای کلی درباره بخش های کلمه و بدن انسان به طور کلی باز می شود و در ادامه مروری بر بیماری ها و درمان ها صورت می گیرد. هر فصل بعدی در مورد سیستم های بدن شخصی با یک نمای کلی از سیستم با تعاریف اصطلاحات کلیدی مربوط به آن سیستم آغاز می شود. جداول قسمت های کلمه و تمرینات مربوط به استفاده از آنها در زیر آمده است. توالی فصل های سیستم به ترتیب مشابه آنچه در یک دوره آموزشی A&P وجود دارد ، دنبال می شود. با اشاره به موارد غیر طبیعی ، بخشی از بیماری ها و درمان ها در آن گنجانده شده است ، و تعاریف اصطلاحات کلیدی مرتبط با آن همراه است.

افست = اورجینال           چاپ تمام رنگی       کاغذ 80 گرمی اندونزی       جلد سخت / ته دوخت / سیمی

*بهترین کیفیت افست را از ما بخواهید*

تعداد صفحه
670
چاپ
رنگی
زبان
انگلیسی
سال نشر
2021
شابک
9781975136376
قطع
وزیری
نوبت چاپ
نهم

خرید کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition

Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition 2020

کتاب مدیکال ترمیتولوژی

اصطلاحات پزشکی: راهنمای مصور، ویرایش نهم به خوانندگان کمک می کند تا دانش اساسی در مورد اصطلاحات پزشکی لازم برای یک حرفه در هر محیط مراقبت های بهداشتی را توسعه دهند. متن با مقدمه ای کلی بر اجزای کلمه و بدن انسان به عنوان یک کل آغاز می شود و پس از آن مروری بر بیماری ها و درمان ها ارائه می شود. هر فصل بعدی در مورد سیستم های بدن فردی با یک نمای کلی مصور از سیستم با تعاریف اصطلاحات کلیدی مرتبط با آن سیستم آغاز می شود. جداول قسمت های کلمه و تمرین های استفاده از آنها در ادامه می آید. توالی فصل‌های سیستم‌ها از همان ترتیبی پیروی می‌کند که در دوره‌های سنتی A&P یافت می‌شود. با عطف به غیرعادی، بخشی در مورد بیماری‌ها و درمان‌ها گنجانده شده است و به دنبال آن تعاریفی از اصطلاحات کلیدی مرتبط ارائه می‌شود.

Medical Terminology: An Illustrated Guide, Ninth Edition helps readers develop a fundamental knowledge of the medical terminology necessary for a career in any healthcare setting. The text opens with a general introduction to word parts and the human body as a whole, followed by an overview of diseases and treatments. Each subsequent chapter on the individual body systems begins with an illustrated overview of the system with definitions of key terms relevant to that system. Tables of word parts and exercises on using them follow. The sequence of the systems chapters follows the same order as that found in a tradition A&P courses.Turning to the abnormal, a section on diseases and treatments is included, followed by definitions of related key terms.

Product details

 • Format Hardback | 670 pages
 • Publication date 18 Feb 2020
 • Publisher Wolters Kluwer Health
 • Publication City/Country United States
 • Language English
 • Edition Revised
 • Edition Statement 9th Revised edition
 • ISBN10 1975136373
 • ISBN13 9781975136376

 

|

Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021


Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

تصویر 1 کتاب Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition مدیکال ترمینولوژی کوهن 2021

Medical Terminology: An Illustrated Guide 9th Edition 2021

Brief Contents

PART I : Introduction to medical terminology

PART II : Body systems

Appendieces

contens

PART I : Introduction to medical terminology

PART II : Body systems

Appendieces