<
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. میکروب شناسی
 4. آموزش مبتنی بر تست باکتری شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز 1400
آموزش مبتنی بر تست باکتری شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز 1400 آرتین طب
آموزش مبتنی بر تست باکتری شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز 1400 آرتین طب آرتین طب  

آموزش مبتنی بر تست باکتری شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز 1400

کد کتاب 105946

کتاب آموزش مبتنی بر تست با کتری شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز 1400

تعداد صفحه
142
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آموزش مبتنی بر تست باکتری شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز 1400

دارای 5% تخفیف  

کتاب آموزش مبتنی بر تست با کتری شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز:درتالیف این کتاب سعی شده که به دور از اضافه گویی و ذکر نکات زائد،90%مطالب آزمون پوشش  داده شود وبا به کارگیری سبکی جدید در تالیف کتاب های آموزشی مبتنی بر تست (PBL)،میزان ماندگاری مطالب در ذهن داوطلبین گرامی افزایش یابد.

 1. کلیات دیواره سلولی باکتری ها
 2. ضد عفونی و استریلیزاسیون
 3. آنتی بیوتیک
 4. استافیلوکوکوس
 5. باسیلوس
 6. کورینه باکتریوم
 7. مایکوباکتریوم
 8. نایسریا
 9. انترباکتریاسه
 10. ویبریو
 11. هلیکوباکتر
 12. سودوموناس
 13. بورد تلا

و....

کتاب های مرتبط با آموزش مبتنی بر تست باکتری شناسی از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز 1400

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند