1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. تشخیص افتراقی براساس DSM-5
تشخیص افتراقی براساس DSM-5

تشخیص افتراقی براساس DSM-5

کد کتاب 105939

کتاب تشخیص افتراقی براساس DSM-5

تعداد صفحه
400
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تشخیص افتراقی براساس DSM-5

دارای 3% تخفیف  

کتاب تشخیص افتراقی براساس DSM-5

کتاب تشخیص افتراقی براساس DSM-5

تشخیص افتراقی گام به گام

تشخیص های افتراقی بوسیله درخت های تصمیم گیری

تشخیص افتراقی به وسیله جداول

ضمیمه

نمایه درخت های تصمیم گیری