1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. DSM-5 به زبان ساده (نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌های افتراقی)
DSM-5 به زبان ساده (نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌های افتراقی) ارجمند
DSM-5 به زبان ساده (نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌های افتراقی) ارجمند ارجمند  

DSM-5 به زبان ساده (نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌های افتراقی)

کد کتاب 105938

کتاب DSM-5 به زبان ساده (نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌های افتراقی)

تعداد صفحه
560
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید DSM-5 به زبان ساده (نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌های افتراقی)

دارای 2% تخفیف  

کتاب DSM-5 به زبان ساده (نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌های افتراقی)

  1. اختلالات رشد عصبی
  2. اختلالات طیف اسکیزوفرونی و سایر روان پریشی ها
  3. اختلالات خلقی
  4. اختلالات اضطرابی
  5. اختلالات وسواسی - جبری و اختلالات مرتبط
  6. اختلالات مرتبط با سانحه و عوامل استرس
  7. اختلالات تجزیه ای

و....

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند