1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. اتاق عمل
  4. تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 6 (جراحی ارتوپدی)
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 6 (جراحی ارتوپدی) جامعه نگر
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 6 (جراحی ارتوپدی) جامعه نگر جامعه نگر  

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 6 (جراحی ارتوپدی)

کد کتاب 105937

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 6 (جراحی ارتوپدی)

تعداد صفحه
106
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 6 (جراحی ارتوپدی)

دارای 10% تخفیف  

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 6 (جراحی ارتوپدی)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند