1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. چکیده ملاک های تشخیصی DSM-5
چکیده ملاک های تشخیصی DSM-5 ارجمند
چکیده ملاک های تشخیصی DSM-5 ارجمند ارجمند  

چکیده ملاک های تشخیصی DSM-5

کد کتاب 105935

کتاب چکیده ملاک های تشخیصی DSM-5

تعداد صفحه
612
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید چکیده ملاک های تشخیصی DSM-5

دارای 2% تخفیف  

کتاب چکیده ملاک های تشخیصی DSM-5

کتاب چکیده ملاک های تشخیصی DSM-5

اصول DSM-5

ملاک های تشخیصی و کدها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند