1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. میکروب شناسی
 4. میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28 ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28 ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2 حیدری
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28 ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2 حیدری حیدری  

میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28 ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2

کد کتاب 105926

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28  ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2

مرجع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعداد صفحه
516
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28 ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2

دارای 20% تخفیف  

میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28  ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2

میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28  ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2

 1. خصایص عمومی ویروس ها
 2. مکانیسم بیماری زایی و کنترل بیماری های ویروسی
 3. پاروویروس ها
 4. آدنوویروس ها
 5. هرپس ویروس ها
 6. پاکس ویروس ها
 7. ویروس های مولد هپاتیت
 8. پیکورناویروس ها
 9. رئوویروس ها، روتاویروس ها و کالیسی ویروس ها

و...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند