1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28 ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28  ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2

میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28 ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2

کد کتاب 105900

کتاب میکروب شناسی جاوتز ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2

خرید کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2

تعداد صفحه
535
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28 ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2

دارای 5% تخفیف  

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28  ویروس شناسی و انگل شناسی جلد2

بخش چهارم : ویروس شناسی

بخش پنجم : قارچ شناسی

بخش ششم : انگل شناسی

بخش هفتم : میکروب شناسی پزشکی تشخیصی و ارتباط آن با کلینیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند