1. انتشارات جعفری نوین
  2. زبان/ اختصارات/ اصطلاحات
  3. IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم

کد کتاب 105897

 کتاب IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم

همراه با پاسخنامه تشریحی و درسنامه جامع گرامر و لغات ویژه آزمون های زبان وزارت علوم

تعداد صفحه
480
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم

دارای 20% تخفیف  

جامع ترین مجموعه سوالات زبان وزارت علوم از سال 88 -98

درسنامه جامع همراه با لغات ویژه آزمون های وزارت علوم

ترجمه کلیه متن ها و close test های داخل کتاب

آموزش کامل مباحث گرامری مورد نیاز داوطلبان وزارت علوم

سوالات سطح بندی شده جهت الویت بندی مطالعه داوطلب

آموزش مهارتهای پاسخگویی به سوالات درک مطلب

کتاب IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم

 کتاب IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم

همراه با پاسخنامه تشریحی و درسنامه جامع گرامر و لغات ویژه آزمون های زبان وزارت علوم

فهرست مطالب

دستور زبان (Grammer)

واژگان ( vocabulary)

سوالات کارشناسی ارشد وزارت علوم ( مجموعه زیست شناسی ) از سال 87 تا 98 با پاسخنامه تشریحی و کلیدی

زبان عمومی و تخصصی کنکور سال 90 تا 98

پاسخنامه تشریحی

 

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند