1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. بیهوشی
 4. بانک آزمون بی هوشی میلر

بانک آزمون بی هوشی میلر

کد کتاب 105874

کتاب بانک آزمون بی هوشی میلر

بر اساس میلر و منابع دیگر

فهرست مطالب

 1. هوشبرهای استنشاقی
 2. هوشبرهای داخل وریدی
 3. داروهای مخدر
 4. حس برهای موضعی
 5. داروهای بلوک کننده ی عصبی - عضلانی
 6. ارزیابی قبل از عمل و انتخاب روشهای بیهوشی
 7. دراو درمانی قبل از عمل
 8. سیستم های بیهوشی
 9. اداره ی راه هوایی و لوله گذاری تراشه
 10. بی حسی نخاعی و اپیدورال
 11. مانیتورینگ
 12. تعادل اسید وباز
 13. درمان با مایعات و خون

و....

تعداد صفحه
166
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید بانک آزمون بی هوشی میلر

دارای 10% تخفیف  

بانک آزمون بی هوشی میلر

این مجموعه شامل سوالاتی از بخش های مهم کتاب های میلر،دریپس و کواگزیست می باشد که مشتمل بر فصل های هوشبری استنشاقی،هوشبری های داخل وریدی،حس برهای موضعی،داروهای بلوک کننده ی عصبی عضلانی،ارزیابی قبل از عمل و...می باشد.

کتاب های مرتبط با بانک آزمون بی هوشی میلر

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند