1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. پرستاری از بیماران مرحله پایانی زندگی از دیدگاه روانی - اجتماعی

پرستاری از بیماران مرحله پایانی زندگی از دیدگاه روانی - اجتماعی

کد کتاب 105871

کتاب پرستاری از بیماران مرحله پایانی زندگی  از دیدگاه روانی - اجتماعی

فهرست مطالب

  1. حمایت از خانواده در مراقبت های تسکینی
  2. برنامه ریزی برای مرگ
  3. سوگواری
  4. ملاحظات فرهنگی در مراقبت تسکینی
تعداد صفحه
84
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید پرستاری از بیماران مرحله پایانی زندگی از دیدگاه روانی - اجتماعی

کتاب پرستاری از بیماران مرحله پایانی زندگی  از دیدگاه روانی - اجتماعی

کتاب های مرتبط با پرستاری از بیماران مرحله پایانی زندگی از دیدگاه روانی - اجتماعی