1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه
نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه علمی سنا
نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه علمی سنا علمی سنا  

نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه

کد کتاب 105865

کتاب نمودار نامه پرستاری سلامت جامعه، فرد و خانواده و بهداشت محیط

تعداد صفحه
184
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه

دارای 15% تخفیف  

کتاب نمودار نامه پرستاری سلامت جامعه

بخش اول : پرستاری سلامت جامعه

فصل 1 : مفاهیم و تاریخچه پرستاری سلامت جامعه

فصل 2 : عوامل تعیین کننده سلامتی

فصل 3 : اصول نیازسنجی بهداشت جامعه

فصل 4 : نظریه و الگوهای حفظ و ارتقای سلامت، آموزش بهداشت و تیم بهداشتی

فصل 5 : PHC و نظام ارائه دهنده خدمات سلامت در ایران و جهان

فصل 6 : پویایی گروه، جمعیت و بهداشت جامعه

فصل 7 : پژوهش در علوم بهداشتی

فصل 8 : اپیدمیولوژی، شاخص های بهداشتی، زیج حیاتی و غربالگری

فصل 9 : تنظیم خانواده

فصل 10 : اهمیت نقش پرستار در حفظ و ارتقاء سلامت کودکان

فصل 11 : پرستاری بهداشت مدارس

فصل 12 : پرستاری و اقتصاد سلامت

فصل 13 : ایمن سازی و واکسیناسیون

بخش دوم : پرستاری سلامت فرد و خانواده

فصل 1 : ازدواج و مشاوره ژنتیکی

فصل 2 : مفهوم خانواده و انواع آن

فصل 3 : ساختار و فعالیت خانواده

فصل 4 : سلامت و بحران در خانواده

فصل 5 : مراحل تکامل خانواده

فصل 6 : فرایند پرستاری در بررسی وضعیت سلامت خانواده و اصول بازدید در منزل

فصل 7 : خشونت و سوء رفتار در خانواده

فصل 8 : خانواده های آسیب پذیر، بزهکاری در خانواده و طلاق

فصل 9 : معلولیت

فصل 10 : اعتیاد

بخش سوم : پرستاری بهداشت محیط

فصل 1 : مفاهیم بهداشت محیط

فصل 2 : اکوسیستم و بحران محیط زیست، آلودگی هوا و خاک

فصل 3 : آلودگی صوتی، نور و پرتوها

فصل 4 : آلودگی آب و فاضلاب

فصل 5 : آلودگی مواد غذایی و بهداشت زباله

فصل 6 : بهداشت مسکن، اماکن عمومی و مراکز بهداشت درمانی

فصل 7 : بهداشت حرفه ای

فصل 8 : ناقلین فیزیکی و کنترل آن

فصل 9 : بلایای طبیعی و اقدامات در شرایط اضطراری

فصل 10 : آسیب های شیمیایی

بخش چهارم : مروری بر برخی نکات کنکور سال های گذشته

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند