1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه
نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه علمی سنا

نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه

کد کتاب 105865

کتاب نمودار نامه پرستاری سلامت جامعه، فرد و خانواده و بهداشت محیط

تعداد صفحه
184
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه

دارای 5% تخفیف  

کتاب نمودار نامه پرستاری سلامت جامعه

بخش اول : پرستاری سلامت جامعه

فصل 1 : مفاهیم و تاریخچه پرستاری سلامت جامعه

فصل 2 : عوامل تعیین کننده سلامتی

فصل 3 : اصول نیازسنجی بهداشت جامعه

فصل 4 : نظریه و الگوهای حفظ و ارتقای سلامت، آموزش بهداشت و تیم بهداشتی

فصل 5 : PHC و نظام ارائه دهنده خدمات سلامت در ایران و جهان

فصل 6 : پویایی گروه، جمعیت و بهداشت جامعه

فصل 7 : پژوهش در علوم بهداشتی

فصل 8 : اپیدمیولوژی، شاخص های بهداشتی، زیج حیاتی و غربالگری

فصل 9 : تنظیم خانواده

فصل 10 : اهمیت نقش پرستار در حفظ و ارتقاء سلامت کودکان

فصل 11 : پرستاری بهداشت مدارس

فصل 12 : پرستاری و اقتصاد سلامت

فصل 13 : ایمن سازی و واکسیناسیون

بخش دوم : پرستاری سلامت فرد و خانواده

فصل 1 : ازدواج و مشاوره ژنتیکی

فصل 2 : مفهوم خانواده و انواع آن

فصل 3 : ساختار و فعالیت خانواده

فصل 4 : سلامت و بحران در خانواده

فصل 5 : مراحل تکامل خانواده

فصل 6 : فرایند پرستاری در بررسی وضعیت سلامت خانواده و اصول بازدید در منزل

فصل 7 : خشونت و سوء رفتار در خانواده

فصل 8 : خانواده های آسیب پذیر، بزهکاری در خانواده و طلاق

فصل 9 : معلولیت

فصل 10 : اعتیاد

بخش سوم : پرستاری بهداشت محیط

فصل 1 : مفاهیم بهداشت محیط

فصل 2 : اکوسیستم و بحران محیط زیست، آلودگی هوا و خاک

فصل 3 : آلودگی صوتی، نور و پرتوها

فصل 4 : آلودگی آب و فاضلاب

فصل 5 : آلودگی مواد غذایی و بهداشت زباله

فصل 6 : بهداشت مسکن، اماکن عمومی و مراکز بهداشت درمانی

فصل 7 : بهداشت حرفه ای

فصل 8 : ناقلین فیزیکی و کنترل آن

فصل 9 : بلایای طبیعی و اقدامات در شرایط اضطراری

فصل 10 : آسیب های شیمیایی

بخش چهارم : مروری بر برخی نکات کنکور سال های گذشته

کتاب های مرتبط با نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند