1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. جنین شناسی
 4. جنین شناسی

جنین شناسی

کد کتاب 105862

کتاب جنین شناسی

فهرست مطالب

 1. مقدمه،تاریخچه و شاخه های مختلف جنین شناسی
 2. تاریخچه
 3. شاخه های مختلف جنین شناسی
 4. الگوهای رشد و نمو
 5. چرخه زندگی و مراحل رشد و نمو در جانوران
 6. تکوین غدد جنسی و ایجاد گامت ها
 7. منشا و نحوه مهاجرت سلول های زاینده بدوی
 8. ایجاد سلول های جنسی
 9.  اسپرماتوژنز
 10. اووژنز
 11. ساختار و انواع تخمک در جانوران

و...

تعداد صفحه
386
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید جنین شناسی

دارای 0% تخفیف  
جنین شناسی

کتاب جنین شناسی

در این کتاب به موضوعات رشد و نمو در جانوران،به خصوص با نگرش سلولی و مولکولی پرداخته شده است.کتاب حاضر نتیجه بیش از بیست سال تجربه دکتر فرهاد مشایخی در امر جنین شناسی و مبانی سلولی رشد می باشد.

کتاب های مرتبط با جنین شناسی