1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. طب داخلی
 4. ضایعات اعصاب محیطی
ضایعات اعصاب محیطی آرتین طب
ضایعات اعصاب محیطی آرتین طب آرتین طب  

ضایعات اعصاب محیطی

کد کتاب 105840

کتاب ضایعات اعصاب محیطی

تعداد صفحه
350
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ضایعات اعصاب محیطی

دارای 12% تخفیف  

کتاب ضایعات اعصاب محیطی

 1. شبکه بازویی
 2. شبکه گردنی
 3. عضلات اندام فوقانی
 4. عصب مدیان
 5. عصب اولنار
 6. عصب رادیال
 7. ارزیابی بالینی شبکه بازویی
 8. عضلات اندام تحتانی
 9. عصب سیاتیک
 10. کمپلکس اینگوینال
 11. شبکه لومبوساکرال
 12. نوروپاتیهای دیابتیک

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند