1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. طب داخلی
 4. ضایعات اعصاب محیطی

ضایعات اعصاب محیطی

کد کتاب 105840

کتاب ضایعات اعصاب محیطی

فهرست مطالب

 1. شبکه بازویی
 2. شبکه گردنی
 3. عضلات اندام فوقانی
 4. عصب مدیان
 5. عصب اولنار
 6. عصب رادیال
 7. ارزیابی بالینی شبکه بازویی
 8. عضلات اندام تحتانی
 9. عصب سیاتیک
 10. کمپلکس اینگوینال
 11. شبکه لومبوساکرال
 12. نوروپاتیهای دیابتیک
تعداد صفحه
350
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید ضایعات اعصاب محیطی

دارای 10% تخفیف  
ضایعات اعصاب محیطی

کتاب ضایعات اعصاب محیطی

کتاب های مرتبط با ضایعات اعصاب محیطی