[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
 1. انتشارات جعفری
 2. علوم پزشکی
 3. طب داخلی
 4. ضایعات اعصاب محیطی

ضایعات اعصاب محیطی

کد کتاب 105288

کتاب ضایعات اعصاب محیطی

فهرست مطالب

 1. شبکه بازویی
 2. شبکه گردنی
 3. عضلات اندام فوقانی
 4. عصب مدیان
 5. عصب اولنار
 6. عصب رادیال
 7. ارزیابی بالینی شبکه بازویی
 8. عضلات اندام تحتانی
 9. عصب سیاتیک
 10. کمپلکس اینگوینال
 11. شبکه لومبوساکرال
 12. نوروپاتیهای دیابتیک
358,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید ضایعات اعصاب محیطی

نا محدود
0 ريال
0 ريال

کتاب ضایعات اعصاب محیطی

کتاب های مرتبط با ضایعات اعصاب محیطی

نورولوژی