1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. کودکان نلسون 2020 - بیماری های گوارش، کبد و پانکراس (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان گوارش )
کودکان نلسون 2020 - بیماری های گوارش، کبد و پانکراس (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان گوارش )

کودکان نلسون 2020 - بیماری های گوارش، کبد و پانکراس (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان گوارش )

کد کتاب 105823

کودکان نلسون2020 - بیماری های گوارش، کبد و پانکراس

فهرست مطالب

  1. یافته های بالینی بیماری های دستگاه گوارش
  2. حفره دهان
  3. مری
  4. معدی و روده باریک
  5. پانکراس اگزو کرین
  6. کبد و سیستم صفراوی
  7. پریتوِن
تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کودکان نلسون 2020 - بیماری های گوارش، کبد و پانکراس (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان گوارش )

دارای 5% تخفیف  

دانش پزشکی در دهه اخیر رشد و تحویل عظیمی داشته است.تشخیص،درمان و مهمتر از همه پیشگیری بیماری های کودکان روزانه پیشرفت میکند.کتاب بیماری های کودکان نلسون منبع جامع و معتبری برای جامعه متخصصین و دستیاران کودکان است.ودرترجمه(کتاب نلسون) حاضر تلاش شده تا حد امکان به متن اصلی وفادار بمانیم.

کتاب های مرتبط با کودکان نلسون 2020 - بیماری های گوارش، کبد و پانکراس (به همراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان گوارش )

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند