1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. نکات طلایی ارشد آزمون های کلیدی پرستاری داخلی جراحی
نکات طلایی ارشد آزمون های کلیدی پرستاری داخلی جراحی جامعه نگر
نکات طلایی ارشد آزمون های کلیدی پرستاری داخلی جراحی جامعه نگر جامعه نگر  

نکات طلایی ارشد آزمون های کلیدی پرستاری داخلی جراحی

کد کتاب 105792

کتاب نکات طلایی ارشد آزمون های کلیدی پرستاری داخلی جراحی

تعداد صفحه
400
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نکات طلایی ارشد آزمون های کلیدی پرستاری داخلی جراحی

دارای 5% تخفیف  

 کتاب نکات طلایی ارشد آزمون های کلیدی پرستاری داخلی جراحی

 کتاب نکات طلایی ارشد آزمون های کلیدی پرستاری داخلی جراحی
 

 کتاب نکات طلایی ارشد آزمون های کلیدی پرستاری داخلی جراحی

1: پرستاری اعصاب

 پاسخنامه پرستاری اعصاب

2: پرستاری خون

پاسخنامه پرسـتاری خون

3: پرستاری گوارش

پاسخنامه پرستاری گوارش

4: اختالالت آب والکترولیت

پاسخنامه اختالالت آب والکترولیت

5: مرور مباحث گوارش، اعصاب، آب و الکترولیت و خون

پاسخنامه مرور مباحث گوارش، اعصاب، آب و الکترولیت و خون

6: پرستاری غدد

پاسخنامه پرستاری غدد

7: پرستاری دیابت

پاسخنامه پرستاری دیابت

8: اختالالت تنفس

پاسخنامه اختالالت تنفس

9: مرور 8 فصل اول

پاسخنامه مرور 8 فصل اول

10: سؤاالت ارتوپدی

پاسخنامه سؤلات ارتوپدی

11: پرستاری کلیه

پاسخنامه پرستاری کلیه

12: پرستاری قلب1

پاسخنامه پرستاری قلب1

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند