1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. اتاق عمل
 4. اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل
اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل جامعه نگر
اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل جامعه نگر جامعه نگر  

اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل

کد کتاب 105736

کتاب اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل

بر اساس سر فصل مصوب دروس شورای عالی برنامه ریزی

واحد درسی اخلاق حرفه ای دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

تعداد صفحه
200
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل

دارای 10% تخفیف  

کتاب اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل

 

کتاب اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل

 1. مفاهیم مرتبط با اخلا ق حرفه ای در اتاق عمل و اصطلاحات رایج در اخلاق حرفه ای
 2. حقوق و مسئولیت
 3. مستند سازی
 4. باروری و سقط
 5. اتانازی، مرگ، تغییر جنسیت
 6. ملاحظات قانونی درمواجهه با پذیرش بیماران خاص
 7. مسایل قانونی در اقدامات مراقبتی در اتاق عمل
 8. اخلاق زیستی
 9. اخلاق در پژوهش

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند