1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. میکروب شناسی
 4. اصول تشخیصی باکتری شناسی بالینی ماهون
اصول تشخیصی باکتری شناسی بالینی ماهون اشراقیه
اصول تشخیصی باکتری شناسی بالینی ماهون اشراقیه اشراقیه  

اصول تشخیصی باکتری شناسی بالینی ماهون

کد کتاب 105733

کتاب اصول تشخیصی باکتری شناسی بالینی ماهون

تحت نظارت و با مقدمه : دکتر عباس بهادر

تعداد صفحه
416
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول تشخیصی باکتری شناسی بالینی ماهون

دارای 10% تخفیف  

اصول تشخیصی باکتری شناسی بالینی ماهون

 1. استافیلو کو کوس ها
 2. استرپتو کو کوس ، انتروکوکوسی ها ی کاتالاز منفی گرم مثبت
 3. باسیل های گرم مثبت هوازی
 4. گونه های نیسریا و موراکسلا کاتارهالیس
 5. هموفیلوس
 6. لژیونلا
 7. بوردتلا
 8. انتروباکتریاسه
 9. ویبریو

و...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند